Strukturer

...

  

Vatten och sand

Mark och väggar

Växter

Murar/stenar